Hero Image
Character Map

Charmap - Character Map - Mapa Specijalnih znakova

Charmap - Character Map - Mapa Specijalnih znakova

Mapa specijalnih znakova je program koji je sastavni dio Windowsa. Svih inačica (verzija). Program sadrži dodatne specijalne znakove i slova raznih pisama. Na slikama možete vidjeti kako pokrenuti program Charmap i kako se služiti njime.

Postupak:

 • Klikni na Start (Windows Logo) u donjem lijevom uglu.
 • Pod Search/Traži upišicharmap” (bez navodnika)
 • Desni klik na Charmap u Izborniku i odaberi “Run As Administrator
 • Klikni na odabrani Znak
 • Klikni na Select
 • Klikni na Copy
 • Otiđi u program (kao što je na primjer Word) u kojem ćeš “zalijepiti” Znak - desni klik i klikni na Paste/Zalijepi
 • I to je to.

Možete čak poklikati više znakova odjednom, a koji vam trebaju i zatim ih upotrijebiti u nekom programu za obradu teksta.


ASCII tablica Znakova

Postoji i ASCII tablica Znakova, iz koje se mogu dobiti znakovi pritiskom na tipku “Alt” + tipkanje broja koji je dodijeljen pripadajućem znaku

 • Pritisnite i držite Alt.
 • Upišite kod koji odgovara simbolu koji želite.
 • Otpustite Alt.

Na primjer, Alt + 1 je smiješak: ☺, Alt + 228 je sigma: Σ, a Alt + 0128 je euro: €.

Tablica:

Printable ASCII characters :

( alphanumeric, symbols and signs )

 • ASCII code 32 = space ( Space )
  ASCII code 33 = ! ( Exclamation mark )
  ASCII code 34 = " ( Double quotes ; Quotation mark ; speech marks )
  ASCII code 35 = # ( Number sign )
  ASCII code 36 = $ ( Dollar sign )
  ASCII code 37 = % ( Percent sign )
  ASCII code 38 = & ( Ampersand )
  ASCII code 39 = ( Single quote or Apostrophe )
  ASCII code 40 = ( ( round brackets or parentheses, opening round bracket )
  ASCII code 41 = ) ( parentheses or round brackets, closing parentheses )
  ASCII code 42 = * ( Asterisk )
  ASCII code 43 = + ( Plus sign )
  ASCII code 44 = , ( Comma )
  ASCII code 45 = - ( Hyphen , minus sign )
  ASCII code 46 = . ( Dot, full stop )
  ASCII code 47 = / ( Slash , forward slash , fraction bar , division slash )
  ASCII code 48 = 0 ( number zero )
  ASCII code 49 = 1 ( number one )
  ASCII code 50 = 2 ( number two )
  ASCII code 51 = 3 ( number three )
  ASCII code 52 = 4 ( number four )
  ASCII code 53 = 5 ( number five )
  ASCII code 54 = 6 ( number six )
  ASCII code 55 = 7 ( number seven )
  ASCII code 56 = 8 ( number eight )
  ASCII code 57 = 9 ( number nine )
  ASCII code 58 = : ( Colon )
  ASCII code 59 = ; ( Semicolon )
  ASCII code 60 = < ( Less-than sign )
  ASCII code 61 = = ( Equals sign )
  ASCII code 62 = > ( Greater-than sign ; Inequality )
  ASCII code 63 = ? ( Question mark )
  ASCII code 64 = @ ( At sign )
  ASCII code 65 = A ( Capital letter A )
  ASCII code 66 = B ( Capital letter B )
  ASCII code 67 = C ( Capital letter C )
  ASCII code 68 = D ( Capital letter D )
  ASCII code 69 = E ( Capital letter E )
  ASCII code 70 = F ( Capital letter F )
  ASCII code 71 = G ( Capital letter G )
  ASCII code 72 = H ( Capital letter H )
  ASCII code 73 = I ( Capital letter I )
  ASCII code 74 = J ( Capital letter J )
  ASCII code 75 = K ( Capital letter K )
  ASCII code 76 = L ( Capital letter L )
  ASCII code 77 = M ( Capital letter M )
  ASCII code 78 = N ( Capital letter N )
  ASCII code 79 = O ( Capital letter O )
  ASCII code 80 = P ( Capital letter P )
  ASCII code 81 = Q ( Capital letter Q )
  ASCII code 82 = R ( Capital letter R )
  ASCII code 83 = S ( Capital letter S )
  ASCII code 84 = T ( Capital letter T )
  ASCII code 85 = U ( Capital letter U )
  ASCII code 86 = V ( Capital letter V )
  ASCII code 87 = W ( Capital letter W )
  ASCII code 88 = X ( Capital letter X )
  ASCII code 89 = Y ( Capital letter Y )
  ASCII code 90 = Z ( Capital letter Z )
  ASCII code 91 = [ ( square brackets or box brackets, opening bracket )
  ASCII code 92 = ( Backslash , reverse slash )
  ASCII code 93 = ] ( box brackets or square brackets, closing bracket )
  ASCII code 94 = ^ ( Circumflex accent or Caret )
  ASCII code 95 = _ ( underscore , understrike , underbar or low line )
  ASCII code 96 = ` ( Grave accent )
  ASCII code 97 = a ( Lowercase letter a , minuscule a )
  ASCII code 98 = b ( Lowercase letter b , minuscule b )
  ASCII code 99 = c ( Lowercase letter c , minuscule c )
  ASCII code 100 = d ( Lowercase letter d , minuscule d )
  ASCII code 101 = e ( Lowercase letter e , minuscule e )
  ASCII code 102 = f ( Lowercase letter f , minuscule f )
  ASCII code 103 = g ( Lowercase letter g , minuscule g )
  ASCII code 104 = h ( Lowercase letter h , minuscule h )
  ASCII code 105 = i ( Lowercase letter i , minuscule i )
  ASCII code 106 = j ( Lowercase letter j , minuscule j )
  ASCII code 107 = k ( Lowercase letter k , minuscule k )
  ASCII code 108 = l ( Lowercase letter l , minuscule l )
  ASCII code 109 = m ( Lowercase letter m , minuscule m )
  ASCII code 110 = n ( Lowercase letter n , minuscule n )
  ASCII code 111 = o ( Lowercase letter o , minuscule o )
  ASCII code 112 = p ( Lowercase letter p , minuscule p )
  ASCII code 113 = q ( Lowercase letter q , minuscule q )
  ASCII code 114 = r ( Lowercase letter r , minuscule r )
  ASCII code 115 = s ( Lowercase letter s , minuscule s )
  ASCII code 116 = t ( Lowercase letter t , minuscule t )
  ASCII code 117 = u ( Lowercase letter u , minuscule u )
  ASCII code 118 = v ( Lowercase letter v , minuscule v )
  ASCII code 119 = w ( Lowercase letter w , minuscule w )
  ASCII code 120 = x ( Lowercase letter x , minuscule x )
  ASCII code 121 = y ( Lowercase letter y , minuscule y )
  ASCII code 122 = z ( Lowercase letter z , minuscule z )
  ASCII code 123 = { ( braces or curly brackets, opening braces )
  ASCII code 124 = | ( vertical-bar, vbar, vertical line or vertical slash )
  ASCII code 125 = } ( curly brackets or braces, closing curly brackets )
  ASCII code 126 = ~ ( Tilde ; swung dash )

ASCII Extended Characters :

 • ASCII code 128 = Ç ( Majuscule C-cedilla )
  ASCII code 129 = ü ( letter u with umlaut or diaeresis , u-umlaut )
  ASCII code 130 = é ( letter e with acute accent or e-acute )
  ASCII code 131 = â ( letter a with circumflex accent or a-circumflex )
  ASCII code 132 = ä ( letter a with umlaut or diaeresis , a-umlaut )
  ASCII code 133 = à ( letter a with grave accent )
  ASCII code 134 = å ( letter a with a ring )
  ASCII code 135 = ç ( Minuscule c-cedilla )
  ASCII code 136 = ê ( letter e with circumflex accent or e-circumflex )
  ASCII code 137 = ë ( letter e with umlaut or diaeresis ; e-umlauts )
  ASCII code 138 = è ( letter e with grave accent )
  ASCII code 139 = ï ( letter i with umlaut or diaeresis ; i-umlaut )
  ASCII code 140 = î ( letter i with circumflex accent or i-circumflex )
  ASCII code 141 = ì ( letter i with grave accent )
  ASCII code 142 = Ä ( letter A with umlaut or diaeresis ; A-umlaut )
  ASCII code 143 = Å ( Capital letter A with a ring )
  ASCII code 144 = É ( Capital letter E with acute accent or E-acute )
  ASCII code 145 = æ ( Latin diphthong ae in lowercase )
  ASCII code 146 = Æ ( Latin diphthong AE in uppercase )
  ASCII code 147 = ô ( letter o with circumflex accent or o-circumflex )
  ASCII code 148 = ö ( letter o with umlaut or diaeresis ; o-umlaut )
  ASCII code 149 = ò ( letter o with grave accent )
  ASCII code 150 = û ( letter u with circumflex accent or u-circumflex )
  ASCII code 151 = ù ( letter u with grave accent )
  ASCII code 152 = ÿ ( Lowercase letter y with diaeresis )
  ASCII code 153 = Ö ( Letter O with umlaut or diaeresis ; O-umlaut )
  ASCII code 154 = Ü ( Letter U with umlaut or diaeresis ; U-umlaut )
  ASCII code 155 = ø ( Lowercase slashed zero or empty set )
  ASCII code 156 = £ ( Pound sign ; symbol for the pound sterling )
  ASCII code 157 = Ø ( Uppercase slashed zero or empty set )
  ASCII code 158 = × ( Multiplication sign )
  ASCII code 159 = ƒ ( Function sign ; f with hook sign ; florin sign )
  ASCII code 160 = á ( Lowercase letter a with acute accent or a-acute )
  ASCII code 161 = í ( Lowercase letter i with acute accent or i-acute )
  ASCII code 162 = ó ( Lowercase letter o with acute accent or o-acute )
  ASCII code 163 = ú ( Lowercase letter u with acute accent or u-acute )
  ASCII code 164 = ñ ( eñe, enie, spanish letter enye, lowercase n with tilde )
  ASCII code 165 = Ñ ( Spanish letter enye, uppercase N with tilde, EÑE, enie )
  ASCII code 166 = ª ( feminine ordinal indicator )
  ASCII code 167 = º ( masculine ordinal indicator )
  ASCII code 168 = ¿ ( Inverted question marks )
  ASCII code 169 = ® ( Registered trademark symbol )
  ASCII code 170 = ¬ ( Logical negation symbol )
  ASCII code 171 = ½ ( One half )
  ASCII code 172 = ¼ ( Quarter, one fourth )
  ASCII code 173 = ¡ ( Inverted exclamation marks )
  ASCII code 174 = « ( Angle quotes, guillemets, right-pointing quotation mark )
  ASCII code 175 = » ( Guillemets, angle quotes, left-pointing quotation marks )
  ASCII code 176 = ( Graphic character, low density dotted )
  ASCII code 177 = ( Graphic character, medium density dotted )
  ASCII code 178 = ( Graphic character, high density dotted )
  ASCII code 179 = ( Box drawing character single vertical line )
  ASCII code 180 = ( Box drawing character single vertical and left line )
  ASCII code 181 = Á ( Capital letter A with acute accent or A-acute )
  ASCII code 182 = Â ( Letter A with circumflex accent or A-circumflex )
  ASCII code 183 = À ( Letter A with grave accent )
  ASCII code 184 = © ( Copyright symbol )
  ASCII code 185 = ( Box drawing character double line vertical and left )
  ASCII code 186 = ( Box drawing character double vertical line )
  ASCII code 187 = ( Box drawing character double line upper right corner )
  ASCII code 188 = ( Box drawing character double line lower right corner )
  ASCII code 189 = ¢ ( Cent symbol )
  ASCII code 190 = ¥ ( YEN and YUAN sign )
  ASCII code 191 = ( Box drawing character single line upper right corner )
  ASCII code 192 = ( Box drawing character single line lower left corner )
  ASCII code 193 = ( Box drawing character single line horizontal and up )
  ASCII code 194 = ( Box drawing character single line horizontal down )
  ASCII code 195 = ( Box drawing character single line vertical and right )
  ASCII code 196 = ( Box drawing character single horizontal line )
  ASCII code 197 = ( Box drawing character single line horizontal vertical )
  ASCII code 198 = ã ( Lowercase letter a with tilde or a-tilde )
  ASCII code 199 = Ã ( Capital letter A with tilde or A-tilde )
  ASCII code 200 = ( Box drawing character double line lower left corner )
  ASCII code 201 = ( Box drawing character double line upper left corner )
  ASCII code 202 = ( Box drawing character double line horizontal and up )
  ASCII code 203 = ( Box drawing character double line horizontal down )
  ASCII code 204 = ( Box drawing character double line vertical and right )
  ASCII code 205 = ( Box drawing character double horizontal line )
  ASCII code 206 = ( Box drawing character double line horizontal vertical )
  ASCII code 207 = ¤ ( Generic currency sign )
  ASCII code 208 = ð ( Lowercase letter eth )
  ASCII code 209 = Ð ( Capital letter Eth )
  ASCII code 210 = Ê ( Letter E with circumflex accent or E-circumflex )
  ASCII code 211 = Ë ( Letter E with umlaut or diaeresis, E-umlaut )
  ASCII code 212 = È ( Capital letter E with grave accent )
  ASCII code 213 = ı ( Lowercase dot less i )
  ASCII code 214 = Í ( Capital letter I with acute accent or I-acute )
  ASCII code 215 = Î ( Letter I with circumflex accent or I-circumflex )
  ASCII code 216 = Ï ( Letter I with umlaut or diaeresis ; I-umlaut )
  ASCII code 217 = ( Box drawing character single line lower right corner )
  ASCII code 218 = ( Box drawing character single line upper left corner )
  ASCII code 219 = ( Block, graphic character )
  ASCII code 220 = ( Bottom half block )
  ASCII code 221 = ¦ ( Vertical broken bar )
  ASCII code 222 = Ì ( Capital letter I with grave accent )
  ASCII code 223 = ( Top half block )
  ASCII code 224 = Ó ( Capital letter O with acute accent or O-acute )
  ASCII code 225 = ß ( Letter Eszett ; scharfes S or sharp S )
  ASCII code 226 = Ô ( Letter O with circumflex accent or O-circumflex )
  ASCII code 227 = Ò ( Capital letter O with grave accent )
  ASCII code 228 = õ ( Lowercase letter o with tilde or o-tilde )
  ASCII code 229 = Õ ( Capital letter O with tilde or O-tilde )
  ASCII code 230 = µ ( Lowercase letter Mu ; micro sign or micron )
  ASCII code 231 = þ ( Lowercase letter Thorn )
  ASCII code 232 = Þ ( Capital letter Thorn )
  ASCII code 233 = Ú ( Capital letter U with acute accent or U-acute )
  ASCII code 234 = Û ( Letter U with circumflex accent or U-circumflex )
  ASCII code 235 = Ù ( Capital letter U with grave accent )
  ASCII code 236 = ý ( Lowercase letter y with acute accent )
  ASCII code 237 = Ý ( Capital letter Y with acute accent )
  ASCII code 238 = ¯ ( Macron symbol )
  ASCII code 239 = ´ ( Acute accent )
  ASCII code 240 = ( Congruence relation symbol )
  ASCII code 241 = ± ( Plus-minus sign )
  ASCII code 242 = ( underline or underscore )
  ASCII code 243 = ¾ ( three quarters, three-fourths )
  ASCII code 244 = ( Paragraph sign or pilcrow ; end paragraph mark )
  ASCII code 245 = § ( Section sign )
  ASCII code 246 = ÷ ( The division sign ; Obelus )
  ASCII code 247 = ¸ ( cedilla )
  ASCII code 248 = ° ( Degree symbol )
  ASCII code 249 = ¨ ( Diaresis )
  ASCII code 250 = · ( Interpunct or space dot )
  ASCII code 251 = ¹ ( Superscript one, exponent 1, first power )
  ASCII code 252 = ³ ( Superscript three, exponent 3, cube, third power )
  ASCII code 253 = ² ( Superscript two, exponent 2, square, second power )
  ASCII code 254 = ( black square )
  ASCII code 255 = nbsp ( Non-breaking space or no-break space )