Hero Image
Cybernetics

Kibernetika

Kubernetes (grč.) – Kormilar

Kibernetika je dio znanosti o općim zakonitostima procesa upravljanja, reguliranja, dobivanja, pohranjivanja, pretvorbe i prijenosa informacija u sustavima neovisno o njihovoj prirodi.

Temelje kibernetike u današnjem obliku je postavio američki znanstvenik Norbert Wiener (United States) 1948. godine. On u svojoj knjizi “ Kibernetika ili kontrola i komunikacije u živim bićima i stroju” daje ime toj znanosti i iznosi njene osnovne postavke.

Najvažnije grane kibernetike:

 • teorija informacija,
 • teorija kodiranja,
 • teorija formalnih jezika i gramatika,
 • teorija slučajnih procesa,
 • teorija statističkih rješenja,
 • teorija igara,
 • matematička logika,
 • teorija algoritama i programiranja,
 • uporaba i konstrukcija računalnih strojeva,
 • matematički modeli i instrumenti,
 • stohastički procesi,
 • determinirani veliki sustavi,
 • nedeterminirani veliki sustavi,
 • veliki i složeni sustavi,
 • automatsko vođenje i regulacija,
 • robotika,
 • raspoznavanje obrazaca i receptori,
 • automati sa sposobnošću učenja,
 • automati sa sposobnošću samoorganiziranja,
 • automati sa samopodešavanjem,
 • teorija pouzdanosti,
 • teorija masovnog posluživanja i
 • teorija komuniciranja čovjek - stroj.

Norbert Wiener - Wikipedija (hr)

Norbert Wiener - Wikipedia (en)

Kibernetika - Wikipedija (hr)

Cybernetics - Wikipedia (en)


NORBERT WIENER - CYBERNETICS or control and communication in the animal and the machine - E-book (Wikipedia (en.))

Google Drive - View (*.pdf)

Google Drive - Direct Download (*.pdf)


Google Search / Pretraživanje

Kibernetika

Cybernetics

Kibernetički rat

Cyber war