Hero Image
About Me

O meni

Davor Sever

Love, Truth, Loyalty. Walk or die. (Ljubav, Istina, Odanost. Hodaj ili umri.)

WYSIWYG (Ono što vidiš je ono što dobiješ.)

Ex Morte, Ad Vitam (From Death To Life/Iz Smrti U Život)

Ex Umbra, Ad Lucem (From Shadow To The Light/Iz Sjene Na Svjetlo)

Idealist Hearths (Idealistička Ognjišta)


HRVATSKI

Rođen u Zagrebu (Ovan). Kršten kao Gjuro (Katolik). “Nadimak” Gıcık (turski - izgovara se Gđk) sam “dobio” u ratu, a potvrđen je 2015. u Turskoj, a znači Smrdljivac.

Urbani Neandertalac Zagorec kajkavec. Ali, osim kajkavskog JEZIKA (Kajkavski je JEZIK od 2015.), razumijem (i govorim) i sve ostale jezike i narječja hrvatskog govornog područja, a razumijem i govorim i sve ostale jezike država (republika) bivše Jugoslavije, osim albanskog (na albanskom znam samo psovati, hehe). Razumijem i govorim Bantu engleski (uzmi ili ostavi), a razumijem i ponešto govorim i neke druge europske jezike.

Cijeli sam život živio i radio u Zagrebu. Sada živim i u Zagrebačkoj županiji. Što će reći da živim i u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske. (ovo "i" govori i o tome da živim i negdje drugdje)

Ja sam JA. I nitko drugi. Jedinstven sam sam po sebi i jedinstven kao što je jedinstvena svaka živa jedinka na ovom Planetu. Savršen u svojoj nesavršenosti.

Volim glazbu (ne-hrvatski muziku) i sve što, kaj, ča (Čakavski je JEZIK od 2020.) vole mladi (a i stari). Volim i žene, ali one malo manje vole mene.

Stručno sam osposobljen za IT (Informacijske (Informatičke) Tehnologije), Kibernetiku i krivotvorene novčanice svih svjetskih valuta, a znam nešto i elektrotehnike, matematike, fizike, umjetnosti i povijesti.

Što, kaj, ča još?! Ma nikaj, ništa, šta. Ovo je dovoljno. Možete (možeš) me kontaktirati na stranici za kontakt. Kontakt forme nema. Razlog je jednostavan. Želim vidjeti tvoju pravu E-mail adresu, a ne da mi šalješ kroz formu lažnu E-mail adresu. Jednostavno. Na sve poruke odgovaram najduže u roku 24 sata (ne-hrvatski 24 časa).ENGLISH

Born in Zagreb (Aries). Baptized as Gjuro (Catholic). I “received” the “nickname” Gıcık (Turkish) in the war, and it was confirmed in 2015. in Turkey, and it means Stinker.

Urban Neanderthal from Zagorje - Kajkavian. But, apart from the Kajkavian language (Kajkavian is LANGUAGE from 2015.), I also understand (and speak) all the other languages ​​and dialects of the Croatian speaking area, and I also understand and speak all the other languages ​​of the states (republics) of the former Yugoslavia, except Albanian (I can only swear in Albanian, hehe). I understand and speak Bantu English (take it or leave it), and I understand and speak some other European languages ​​as well.

I lived and worked in Zagreb all my life. Now I living AND in Zagreb County. Which means that i living AND in Zagreb, the capital of Croatia. (but i am living and somewhere else)

I’m ME (I). And no one else. I am unique in my own right and unique as every living individual on this Planet is unique. I am perfect in my own imperfection.

I love music and everything that young people (and old people) like. I also love women, but they love me a little less.

I am professionally trained in IT (Information Technologies), Cybernetics and counterfeit banknotes of all world currencies, and I also know something about electrical engineering, mathematics, physics, art and history.

What else?! Nothing. This is enough. You can contact me on the contact page. There is no contact form. The reason is simple. I want to see your real e-mail address, not that you send me a fake e-mail address through the form. Simply. I respond to all messages within 24 hours at the latest .


HRVAT (CROAT) - ZNAČENJE (MEANING)

Onaj Koji Čuva, Čuvar, Zaštitnik / One Who Guards, Guardian, Protector

“Voli ili odlazi!!!” / “Love it or leave it!!!”