Hero Image

Blog

Kibernetika

Kibernetika

Kubernetes (grč.) – Kormilar

Kibernetika je dio znanosti o općim zakonitostima procesa upravljanja, reguliranja, dobivanja, pohranjivanja, pretvorbe i prijenosa informacija u sustavima neovisno o njihovoj prirodi.

Temelje kibernetike u današnjem obliku je postavio američki znanstvenik Norbert ...

11-09-23 10:02